Vad är och gör en Terapihund?

Terapihund är en typ av tjänstehund som tillsammans med sin förare ger stöd till människor inom vård, skola och omsorg.

En terapihund arbetar för att öka patientens, klientens eller elevens motivation, välbefinnande och hälsa. En terapihund arbetar med fysisk, psykisk, social och kognetiv träning. Hundarna används för terapeutiska besök hos människor som är inlagda på till exempel sjukhus, vårdhem, fängelse och psykiatriska institutioner, för att förbättra deras livskvalitet. Hundarna ska tåla att bli klappade och kelade med av helt okända personer.

källa Wikipedia


En hund värderar och dömer oss inte!


Att ha hund i sin närhet kan öka livsglädjen och minska människors isolering och utanförskap. En hund lättar upp stämningen och inbjuder till spontana samtal och kontakter.

Att ha djur och natur i vår närhet har varit viktigt för människan i alla tider, detta är fastställt med forskning. En hunds närvaro kan sänka pulsen och minska stress i oroande situationer och när man klappar en hund frigörs lugn och ro hormonet oxytocin som har positiv effekt på hela människan.

Hunden kan med sin varma mjuka päls, sin lekfullhet, trygghet och sin absoluta tillit höja livskvaliten, motivera till rehabilitering och inte minst få de vi besöker att glömma sina problem och locka dem till behövliga skratt.

Klappar, skratt, lära, träna, ömhet, utveckling, mys, ansvar, motion, bus,

kel, trix,  bara vara, sällskap, beröring, samspel, närhet, trygghet...

Hundarna bjuder på aktiv samvaro och kravlös kärlek!

 

 

Det är viktigt att se hunden som en extra resurs och ett komplement. En möjlighet att se saker ur en annan vinkel. Ingen kan säga vad det tillför och ger förän vi har provat!

 

En tränad och utbildad hund kan tillsammans med sin hundförare:

 • Öka motivation till träning och andra aktiviteter.

 • Specifikt träna olika kroppsdelar.

 • Träna närminne.

 • Aktivera genom lek med glädje och humor.

 • Öppna för samtal.

 • Minska oro, ångest och stress.

 • Öka självkänsla och självförtroende.

 • Skapa en känsla för sammanhang, KASAM.

 • Öka viljan att integrera med andra.

 • Skapa lugn och ro.

 • Göra oss mer sociala och intresserade av vår omgivning.

 • Minska rädslor och aggressioner.

 • Utveckla empati och ett respektfullt synsätt för djur, männsiskor och natur.

Utifrån behov gör hundteamet tillsammans med övrig personal upp ett program med olika anpassade hundaktiviteter som stimulerar och hjälper till att nå målet.


Om du vill veta mer kontakta oss eller gå in på följande hemsidor:

www.svth.se

www.terapihundskolan.se

 

 

 

 Hej!

 

 Välkommen till Yvonne Amper

www.sveahund.n.nu.

 

 

 

Sveas kloka

Att ha hund på recept är som att

få medicin utan biverkningar!

 

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)